Controle materiaal door het GHOR

  

Als medewerkers van de ambulancedienst zijn wij ook verantwoordelijk voor de controle van de materialen voor de eventuele grootschalige medische hulpverlening op Ameland. Van het ministerie van binnenlandse zaken hebben we lijsten welke materialen maandelijks dan wel 3 maandelijks getest en gecontroleerd moeten worden. Eens per jaar komen medewerkers van het ministerie een dag om alle apparatuur te testen en opnieuw te ijken. Er wordt dan ook gekeken of wij de controles goed hebben uitgevoerd en hoe de staat van het materiaal is. Na de laatste controle afgelopen november hebben we te horen gekregen dat alles er weer perfect bij stond en er waren geen op of aanmerkingen. Hierbij een aantal foto's van de controle door het ministerie van binnenlandse zaken.