Ganzen en lepelaars in de miede tussen Ballum en Hollum 6 september