Hoog water Waddenzee 25 augustus 2005

  

Enkele keren per jaar komt het voor dat er op de waddenzee een dusdanige hoge waterstand is dat de oude en soms ook de nieuwe veerdam onder water staan.